• Wprowadzenie stosowania e-paragonów

  Wprowadzenie stosowania e-paragonów

  E-paragon - zmiana rosporządzenia w sprawie kas rejestrujacych 24 kwietnia 2020 r. w dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporądzenie Ministra Finansów zmieniające rosporządzenie w sprawie kas rejestrujacych. (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 732) Rozporządzenie wprowadza możliwość wystawienia

  czytaj więcej
 • Ulgi na zakup urządzeń fiskalnych Online

  Ulgi na zakup urządzeń fiskalnych Online

  Ogólne zasady odliczania Zmieniony zapis art.111 ust.4 ustawy o VAT stanowi, że prawo do udzyskania kwoty wydanej nazakup kasyrejestrującej, dalej: „ulga”, przysługuje podatnikom, uktórych:    1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w

  czytaj więcej
 • Nowa matryca stawek VAT

  Nowa matryca stawek VAT

  NOWA MATRYCA STAWEK VAT DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ FISKALNYCH   Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 30.04.2019r, do dnia 31 lipca 2019r należy przeprowadzić zmianę na nową obowiązującą matrycę stawek podatkowych VAT.                       Litera "A"

  czytaj więcej
 • 1
0

eparagon 200x200

E-paragon - zmiana rosporządzenia w sprawie kas rejestrujacych

24 kwietnia 2020 r. w dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporądzenie Ministra Finansów zmieniające rosporządzenie w sprawie kas rejestrujacych. (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 732)

Rozporządzenie wprowadza możliwość wystawienia e-paragonu, czyli paragonu w postaci elektronicznej.

E-paragon możliwy jest do wystawienia wyłacznie na urządzeniach ONLINE.

Wystawienie i wydanie paragonu odbywa się za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony.

 eparagony schemat

Uproszczony schemat

Pełny tekst rozporządzenia:

558

stawki VAT 200x200

NOWA MATRYCA STAWEK VAT DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ FISKALNYCH

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dnia 30.04.2019r, do dnia 31 lipca 2019r należy przeprowadzić zmianę na nową obowiązującą matrycę stawek podatkowych VAT.

                      Litera "A"          - przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%

                      Litera "B"           - przypisana stawka obniżona  podatku w wysokości 7% albo 8%

                     Litera "C"           - przypisana stawka obniżona  podatku w wysokości 5%

                     Litera "D"           - przypisana stawka obniżona  podatku w wysokości 0%

                     Litera "E"           - przypisane zwolnienie od podatku

                     Litera "F"i "G"  - przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku  sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art.119 ust.1 lub art. 120 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług.

 PEŁNY TEKST ROZPORZĄDZENIA

 

642

ulgi na zakup kas online 200x200

Ogólne zasady odliczania

Zmieniony zapis art.111 ust.4 ustawy o VAT stanowi, że prawo do udzyskania kwoty wydanej nazakup kasyrejestrującej, dalej: „ulga”, przysługuje podatnikom, uktórych:

   1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas online;

   2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencjii którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas online oraz dotychczas nie używali żadnych kas         rejestrujących.

Zgodnie ze zmienioną regulacją podatnicy będą mogli odliczyć od podatku VAT „ulgę” na zakup kas nabytych w związku z:

   1)powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji,lub

   2)dobrowolnym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji i niestosowaniem dotychczas kas rejestrujących

-w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), niewięcej jednak niż 700zł (wysokość „ulgi” nie uległa zmianie).

„Ulga” dotyczy zatem tych podatników, którzy poraz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas (z wyjątkiem branż zobligowanych do wymiany wskazanych w ustawie wprowadzającej).

Przy czym zart.Ill ust .4 ww. ustawy wynika, że uznajesię, iż kasa online została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Podatnicy, aby skorzystać z „ulgi” na zakup kas będą mieć zatem pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakup pozostałych kas rejestrujących, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji i na te kasy będzie przysługiwała „ulga”.